Träffa sjuksköterska

När du kommer till receptionen får du berätta för sjuksköterskan hur du mår och vad som har hänt. Sjuksköterskan kan göra vissa kontroller under samtalet och gör sedan en samlad bedömning av hur du mår just nu.

Bedömer sjuksköterskan att du är för svårt akut sjuk för att kunna få rätt hjälp på närakuten, kan du bli hänvisad till en akutmottagning på ett sjukhus. 

Du kan också få veta att du istället för närakuten bör kontakta din vårdcentral. Är du inte allvarligt sjuk kan sjuksköterskan ge dig råd om hur du själv ska vårda dig hemma.

Bedömer sjuksköterskan att du behöver få vård på närakuten blir du inskriven. Samtidigt betalar du för ditt besök.

Utifrån den samlade bedömningen får du en prioritering bland de patienter som är inskrivna på närakuten just då. Om du skulle bli sämre under tiden du väntar på att få träffa läkare så är det viktigt att du berättar det för sjuksköterskan.

En sjuksköterska tar syrestatus på en patient vid triagens disk. Foto: Yanan Li

Vanliga frågor

Kan jag boka tid? Hur långa väntetider är det? Varför får andra gå före mig? 

Vi har en sida som listar de vanligaste frågorna vi får från patienter och närstående, samt förstås svaren.