Om oss

Sex av elva närakuter i Stockholms län drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde. Övriga drivs av andra vårdgivare, på uppdrag av Region Stockholm.

Endast 1 medföljande per patient

Av patientsäkerhetsskäl samt för att undvika trängsel i våra lokaler, ber vi att endast 1 person följer med den som är sjuk in på närakuten. Vid hög belastning kan du som medföljande bli ombedd att vänta utanför. Tack för er förståelse.

Vanliga frågor

Kan jag boka tid? Hur långa väntetider är det? Varför får andra gå före mig? 

Vi har en sida som listar de vanligaste frågorna vi får från patienter och närstående, samt förstås svaren.

Närakuternas uppdrag är att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Vi på närakuten kan hjälpa dig med akuta sjukdomar och skador som inte är livshotande, och då du alltså inte behöver de större resurser som finns på sjukhusakuterna. 

På närakuten får du hjälp när du har skadat dig, kanske brutit benet eller behöver hjälp med en sårskada. Om ditt barn har ont i magen eller svårt att andas i samband med en kraftig förkylning.

Skulle du plötsligt få en svullnad i ena benet kan närakuten ta reda på om du kanske har fått en blodpropp. Har du slagit i huvudet men är vaken kan du bli undersökt och få vila ett tag under observation. Närakuterna kan i vissa fall även se till att ditt huvud blir undersökt med datortomografi.

Närakuterna har mer resurser för akut medicinsk vård än en vårdcentral. Bland annat an vi gipsa frakturer som inte kräver operation, och har platser för att kunna observera de patienter som behöver det. Vi har tillgång till röntgen och laboratorium, under dagtid också ultraljud.

Det finns elva närakuter i Stockholms län. De har drop in-mottagning för vuxna och barn i alla åldrar.

Du bör ta för vana att alltid kontakta 1177 Vårdguidens rådgivning på telefon 1177 innan du söker akut vård. Vid livsfara ska du alltid ringa 112.

Följ med in på närakuten