Patientenkäter

Här hittar du resultatet av vår senaste patientenkät.

Vi vill gärna veta vad du som varit på någon av våra närakuter tycker om den vård som du eller ditt barn fick hos oss. Därför genomför vi med jämna mellanrum patientenkäter.

Vår senaste patientenkät genomfördes våren 2021. Vi valde en webbaserad enkät, men de som så önskade kunde också få enkäten på papper. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Här är resultatet av enkäten

843 personer valde att svara på enkäten (i jämförelse med 328 året innan). De fick möjlighet att ange hur nöjda de var med omhändertagandet på närakuten.  

Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten? 

Patienterna svarade på den här frågan genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet". (siffror inom parentes anger förra årets resultat)

1 (nej, inte alls): 2 procent (förra året: 2 procent)

2: 3 procent (förra året: 1 procent)

3: 5 procent (förra året: 4 procent)

4: 17 procent (förra året: 16 procent)

5 (ja, helt och hållet): 72 procent (förra året: 77 procent)

Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation? 

Ja: 89 procent (förra året: 93 procent) 

Nej: 9 procent (förra året: 6 procent)

Kan eller vill inte svara: 2 procent (förra året: 1 procent)

Om du svarat nej på ovanstående fråga, varför skulle du inte rekommendera närakuten? 

Lång väntetid till läkare: 67 procent (förra året: 56 procent)

Lång väntetid innan jag kom fram till kassan: 34 procent (förra året: 39 procent) 

Brist på information: 21 procent (förra året: 22 procent)

Dåligt bemötande: 18 procent (förra året: 22 procent) 

Lång väntetid kring röntgen: 10 procent (förra året: 6 procent) 

Annan orsak: 6 procent (förra året: 17 procent)

Om du vid besöket kände smärta, fick du snabbt hjälp med smärtlindring?

Patienterna svarade på den här frågan genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet". (siffror inom parentes anger förra årets resultat)

1 (nej, inte alls): 9 procent (förra året: 5 procent) 

2: 3 procent (förra året: 3 procent) 

3: 7 procent (förra året: 2 procent) 

4: 8 procent (förra året: 7 procent)

5 (ja, helt och hållet): 23 procent (förra året: 34 procent)

Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?

1 (nej, inte alls): 4 procent (förra året: 3 procent)

2: 4 procent (förra året: 2 procent) 

3: 9 procent (förra året: 9 procent) 

4: 17 procent (förra året: 16 procent)

5 (ja, helt och hållet): 48 procent (förra året: 52 procent)

Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg?

1 (nej, inte alls): 1 procent (förra året: 1 procent) 

2: 3 procent (förra året: 2 procent) 

3: 6 procent (förra året: 5 procent) 

4: 14 procent (förra året: 17 procent)

5 (ja, helt och hållet): 75 procent (förra året: 71 procent)

Vid ditt besök på närakuten fick du veta vad som är nästa steg/åtgärd i din vård/behandling?

1 (nej, inte alls): 5 procent (förra året: 3 procent)

2: 2 procent (förra året: 3 procent) 

3: 6 procent (förra året: 4 procent 

4: 17 procent (förra året: 14 procent)

5 (ja, helt och hållet): 61 procent (förra året: 66 procent)

Fick du tillräckligt med information om din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

1 (nej, inte alls): 3 procent (förra året: 3 procent) 

2: 4 procent (förra året: 2 procent) 

3: 10 procent (förra året: 14 procent) 

4: 18 procent (förra året: 16 procent)

5 (ja, helt och hållet): 54 procent (förra året: 56 procent)

Fick du under besöket möjlighet att ställa de frågor du önskade?

1 (nej, inte alls): 2 procent (förra året: 1 procent) 

2: 3 procent (förra året: 2 procent) 

3: 6 procent (förra året: 6 procent) 

4: 15 procent (förra året: 11 procent)

5 (ja, helt och hållet): 69 procent (förra året: 76 procent)

Kommentarer

Det fanns också utrymme att lämna kommentarer på enkäten. Här är ett urval av några av de kommentarer som vi fick in. 

"Fem timmars väntan från inskrivning."

"Ett fång rosor till er alla."

"Väntrummet: För få väntplatser. Varje bedömning tar en halvtimme, öppna dörr. Alla hör allt! Total frånvaro av integritet!"

"Kom 11.30 blev bortglömd, upptäcktes och skrevs in på nytt 17.00. 17.30 ej uppropad."

"Vi känner oss trygga när Närakuten har gipsat."

"Övrigt: jag tycker att det var väldigt bra att få möjligheten att bli uppringd. Däremot tror jag att ni skulle vinna mycket för ert och patienternas välmående om ni kan uppskatta en väntetid så att man kan komma tillbaka efter 1-2 timmar om så behövs. Tror det skulle underlätta för alla."

"Bemöttes inte av doktor med medkänsla och omsorg."

"Superbemötande, allt gick snabbt TACK!"

"Bra bemötande av läkare samt personal på röntgen! Vore bra med info om väntetider med mera..."

"Lite lång väntetid."

"Mycket professionellt bemötande, trevlig och avslappnande miljö, man kände sig omhändertagen och sedd."

"Skulle inte rekommendera med akuta besvär."

"Ni är ena riktiga stjärnor allihop!"

Vad händer nu?

Först och främst vill vi tacka alla som har hjälpt oss att förbättra närakuterna genom att svara på enkäten. Vi utvärderar resultaten och använder era åsikter för att göra vården på närakuterna bättre.