Patientenkäter

Här hittar du resultatet av vår senaste patientenkät.

Vi vill gärna veta vad du som varit på någon av våra närakuter tycker om den vård som du eller ditt barn fick hos oss. Därför genomför vi med jämna mellanrum patientenkäter.

Vår senaste patientenkät genomfördes våren 2022. Vi valde en webbaserad enkät, men de som så önskade kunde också få enkäten på papper. Alla som svarade på enkäten var anonyma.

Här är resultatet av enkäten

803 personer valde att svara på enkäten (i jämförelse med 843 året innan). De fick möjlighet att ange hur nöjda de var med omhändertagandet på närakuten.  

Kände du dig väl omhändertagen och trygg när du var på närakuten? 

Patienterna svarade på den här frågan genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet". (siffror inom parentes anger förra årets resultat)

1 (nej, inte alls): 6 procent (förra året: 2 procent)

2: 4 procent (förra året: 3 procent)

3: 9 procent (förra året: 5 procent)

4: 16 procent (förra året: 17 procent)

5 (ja, helt och hållet): 63 procent (förra året: 72 procent)

Skulle du rekommendera närakuten till någon i din situation? 

Ja: 81 procent (förra året: 89 procent) 

Nej: 17 procent (förra året: 9 procent)

Kan eller vill inte svara: 2 procent (förra året: 2 procent)

Om du svarat nej på ovanstående fråga, varför skulle du inte rekommendera närakuten? 

Lång väntetid innan jag kom fram till kassan: 61 procent (förra året: 34 procent) 

Dåligt bemötande: 25 procent (förra året: 18 procent) 

Lång väntetid till läkare: 61 procent (förra året: 67 procent)

Brist på information: 21 procent (förra året: 21 procent)

Lång väntetid kring röntgen: 17 procent (förra året: 10 procent) 

Annan orsak: 10 procent (förra året: 6 procent)

Om du vid besöket kände smärta, fick du snabbt hjälp med smärtlindring?

Patienterna svarade på den här frågan genom att välja ett nummer mellan 1 och 5, där 1 betydde "Nej, inte alls" och 5 betydde "Ja, helt och hållet". (siffror inom parentes anger förra årets resultat)

1 (nej, inte alls): 11 procent (förra året: 9 procent) 

2: 4 procent (förra året: 3 procent) 

3: 7 procent (förra året: 7 procent) 

4: 8 procent (förra året: 8 procent)

5 (ja, helt och hållet): 19 procent (förra året: 23 procent)

Var du delaktig i besluten beträffande din vård/behandling i den utsträckning du önskade?

1 (nej, inte alls): 6 procent (förra året: 4 procent)

2: 4 procent (förra året: 4 procent) 

3: 10 procent (förra året: 9 procent) 

4: 16 procent (förra året: 17 procent)

5 (ja, helt och hållet): 44 procent (förra året: 48 procent)

Bemötte personalen dig med medkänsla och omsorg?

1 (nej, inte alls): 4 procent (förra året: 1 procent) 

2: 4 procent (förra året: 3 procent) 

3: 9 procent (förra året: 6 procent) 

4: 16 procent (förra året: 14 procent)

5 (ja, helt och hållet): 66 procent (förra året: 75 procent)

Vid ditt besök på närakuten fick du veta vad som är nästa steg/åtgärd i din vård/behandling?

1 (nej, inte alls): 6 procent (förra året: 5 procent)

2: 3 procent (förra året: 2 procent) 

3: 9 procent (förra året: 6 procent) 

4: 14 procent (förra året: 17 procent)

5 (ja, helt och hållet): 59 procent (förra året: 61 procent)

Fick du tillräckligt med information om din sjukdom/ditt hälsotillstånd?

1 (nej, inte alls): 6 procent (förra året: 3 procent) 

2: 5 procent (förra året: 4 procent) 

3: 9 procent (förra året: 10 procent) 

4: 18 procent (förra året: 18 procent)

5 (ja, helt och hållet): 50 procent (förra året: 54 procent)

Fick du under besöket möjlighet att ställa de frågor du önskade?

1 (nej, inte alls): 5 procent (förra året: 2 procent) 

2: 3 procent (förra året: 3 procent) 

3: 6 procent (förra året: 6 procent) 

4: 16 procent (förra året: 15 procent)

5 (ja, helt och hållet): 60 procent (förra året: 69 procent)

Kommentarer

Det fanns också utrymme att lämna kommentarer på enkäten. Här är ett urval av några av de kommentarer som vi fick in. 

"Någon information av något slag hur ens tillstånd är under väntan och sändas hem om möjligt, väntan är så jobbig."

"Alla var trevliga, alltifrån Susanne i receptionen till dem på röntgen och läkare."

"Jag väntar mycket tid 2 timmar. Skicka till 1177-journalen."

"Mycket bra läkare, vi förstår varandra/AMM."

"Jag glömdes bort vid två tillfällen i isoleringsrum. Väntat på medicin för åkomma 2 h."

"Smärtlindring: Jag blev erbjuden men valde att vänta en stund."

"Väl omhändertagen och jag var där rätt länge!"

"Otrevligt bemötande av läkaren."

"Informera om cirka väntetid till läkare skulle säkert uppskattas."

"Lite lång väntetid."

"Fantastisk personal."

"Skulle inte rekommendera med akuta besvär."

Vad händer nu?

Först och främst vill vi tacka alla som har hjälpt oss att förbättra närakuterna genom att svara på enkäten. Vi utvärderar resultaten och använder era åsikter för att göra vården på närakuterna bättre.