Våra närakuter

Hos närakuten kan vuxna och barn i alla åldrar få hjälp med akuta sjukdomar och olycksfall som inte är livshotande. Vid livsfara ring alltid 112.

Endast 1 medföljande per patient

Av patientsäkerhetsskäl samt för att undvika trängsel i våra lokaler, ber vi att endast 1 person följer med den som är sjuk in på närakuten. Vid hög belastning kan du som medföljande bli ombedd att vänta utanför. Tack för er förståelse.

Vanliga frågor

Kan jag boka tid? Hur långa väntetider är det? Varför får andra gå före mig? 

Vi har en sida som listar de vanligaste frågorna vi får från patienter och närstående, samt förstås svaren.

Vi finns till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel:

 • misstänkta arm- eller benbrott
 • hjärnskakning
 • sårskador
 • misstänkt blodpropp i ben
 • urinvägsinfektion med feber
 • akut smärta i magen
 • akuta allergiska problem som inte kan vänta till nästa vardag

Vi har drop-in och du kan komma till oss oavsett var du bor.

Däremot ska du fortfarande vända dig till din vårdcentral om du till exempel har:

 • svår förkylning med feber som inte går över
 • hosta utan feber eller svårighet att andas
 • pollenbesvär utan svårighet att andas
 • långvarig värk
 • urinvägsinfektion utan feber hos vuxna
 • behov av sjukskrivning eller förnyade recept

Vårdcentralerna erbjuder bokade besök. Både vårdcentraler och husläkarjourer erbjuder rådgivning och videomöte med läkare via appen Alltid öppet. 

I Alltid öppet-appen finns även Vårdcentral online som har öppet alla dagar i veckan klockan 7-21.

När du kommer till närakuten

Ta en nummerlapp och vänta tills det blir din tur. När du kommer fram till disken visar du legitimation. Berätta också direkt om du behöver en tolk.

Du kan ha rätt till tolk om det behövs för att förstå informationen du får när du besöker oss. En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår och kan påverka din vård. Det gäller både dig som talar ett annat språk och dig som har hörsel- eller talsvårigheter.

Vi måste alltid hjälpa dem som är svårast sjuka först. Därför är det svårt för oss att veta hur länge du kan behöva vänta. Vissa patienter kan redan ha träffat en läkare eller sjuksköterska och väntar på svar från prover eller röntgen: det kan därför se ut som om någon går före i kön.

När det blir din tur

Du får träffa antingen en sjuksköterska, undersköterska eller läkare. Ibland behöver vi ta prover för att se vad dina besvär kan bero på. Du kan sedan antingen få behandling på närakuten eller hänvisning dit du får bäst hjälp.

De flesta som kommer till oss får tillräcklig behandling för att kunna åka hem efteråt. Men skulle vår undersökning visa att du behöver komma till en annan specialist kan vi ordna så att du får en remiss.

Vi kan också hjälpa dig att komma till rätt akutmottagning om det visar sig att du behöver intensiv akut vård. I så fall ordnar vi med transport till den akutmottagning där du får bäst hjälp.

Följ med in på närakuten

Närakuternas öppettider

8-22 alla dagar