Inför ditt besök

För att underlätta både för dig och för oss finns här lite tips på saker du bör tänka på innan du åker till närakuten.

Endast 1 medföljande per patient

Av patientsäkerhetsskäl samt för att undvika trängsel i våra lokaler, ber vi att endast 1 person följer med den som är sjuk in på närakuten. Vid hög belastning kan du som medföljande bli ombedd att vänta utanför. Tack för er förståelse.

Sjuksköterska

Ring alltid 1177 först

Kontakta alltid sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 innan du åker till närakuten. Då minskar risken för att du åker dit i onödan.

Sjuksköterskorna på 1177 kan ge dig råd om du får bäst hjälp hos en närakut, akutmottagning på sjukhus, eller om du bör vända dig till din vårdcentral.

Närakuten är till för dig som behöver mer akut vård än din vårdcentral kan erbjuda. Till exempel:

 • misstänkta arm- eller benbrott
 • hjärnskakning
 • större sårskador
 • misstänkt blodpropp i ben
 • urinvägsinfektion med feber över 38 grader
 • akut smärta i magen med feber
 • akuta allergiska problem som inte kan vänta till nästa vardag

Vi har drop-in och du kan komma till oss oavsett var du bor.

Vårdcentralen första valet

Däremot ska du fortfarande vända dig till din vårdcentral om du till exempel har:

 • svår förkylning med feber som inte går över
 • hosta utan feber eller svårighet att andas
 • pollenbesvär utan svårighet att andas
 • långvarig värk
 • urinvägsinfektion utan feber hos vuxna
 • behov av sjukskrivning eller förnyade recept

Vårdcentralerna erbjuder bokade besök, telefonrådgivning och videomöte med läkare via appen Alltid öppet. 

Vårdcentraler - vardcentraler.regionstockholm.se

Videomöte via app 

Du kan kontakta våra vårdcentraler via appen Alltid öppet. Vårdcentral online har öppet alla dagar i veckan klockan 7-21.

Läs mer om videomöte via app

När du åker till närakuten

Ta med dig giltig legitimation till närakuten. Vi ser gärna att du betalar med kort. 

Du kan inte boka tid på närakuten, utan vi hjälper den som är sjukast först. Därför är det svårt för oss att veta hur länge du kan få vänta.

Ta en nummerlapp när du kommer hit och vänta på din tur.

Tolk

Du kan ha rätt till tolk om det behövs för att förstå informationen du får när du besöker oss. En tolk ska översätta det vårdpersonalen säger så att du förstår och kan påverka din vård.

Det gäller både dig som talar ett annat språk och dig som har hörsel- eller talsvårigheter. Berätta om du vill ha tolkning när du kommer till närakuten. 

Följ med in på närakuten