E-tjänster

Vi erbjuder elektroniska tjänster för dig som fått vård på någon av våra närakuter.

Fördelen med e-tjänster är att du kan använda dem när du själv har tid. Dessutom slipper du vänta i telefonkö när det är många som ringer till oss.

Våra e-tjänster

Alla våra närakuter har följande e-tjänster via 1177.se: 

  • Begär intyg 
  • Beställ journalkopia
  • Kontakta mig
  • Lämna synpunkter på den vård du fått hos en närakut

Du som har konto hos 1177:s e-tjänster kan också använda flera andra e-tjänster. Till exempel kan du själv läsa din journal, se dina recept och läkemedel, med mera. 

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information när du är inloggad:

  • journalanteckningar
  • vissa provsvar
  • diagnoser
  • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.