E-tjänster

Vi erbjuder elektroniska tjänster för dig som fått vård på någon av våra närakuter.

Fördelen med e-tjänster är att du kan använda dem när du själv har tid. Dessutom slipper du vänta i telefonkö när det är många som ringer till oss.

Våra e-tjänster

Alla våra närakuter har följande e-tjänster via 1177.se: 

  • Begär intyg 
  • Beställ journalkopia
  • Kontakta mig
  • Lämna synpunkter och klagomål

Gå till respektive närakuts egen sida för att skicka ett meddelande till dem via deras e-tjänster. Eller sök på närakutens namn under "Hitta mottagning" när du är inloggad i e-tjänsterna på 1177.se. 

Du som har konto hos 1177:s e-tjänster kan också använda flera andra e-tjänster. Till exempel kan du själv läsa din journal, se dina recept och läkemedel, med mera. 

Läs din journal

Du som är över 16 år kan läsa följande information när du är inloggad:

  • journalanteckningar
  • vissa provsvar
  • diagnoser
  • vårdbesök

All information som finns i journalen kan inte visas på grund av tekniska begränsningar. Det kommer att läggas till mer information så snart det blir möjligt. Den äldsta journal-informationen är i de flesta fall från 1 januari 2016.

Recept och läkemedel

Du kan se de elektroniska recept där du har något kvar att hämta ut och också vilka läkemedel du har hämtat ut i Sverige under de senaste 15 månaderna. Du kan även se de tillfällen då förskrivare, farmaceuter och sjuksköterskor har läst vilka läkemedel du har hämtat ut.

Förnya recept

När ditt läkemedel börjar ta slut förnyar du det enklast via nätet. Du loggar in på e-tjänsterna på 1177.se och väljer den vårdcentral som gett dig receptet. Mottagningen bedömer om de kan förlänga receptet eller om de behöver träffa dig först. Vårdpersonalen förlänger receptet och du får ett meddelande när det kan hämtas ut på apoteket.

Högkostnadsskydd för läkemedel och hjälpmedel

Du läsa hur mycket du har betalat för läkemedel och hjälpmedel som ingår i högkostnadsskyddet under den aktuella perioden för högkostnadsskydd. Du kan se om du får någon rabatt vid nästa köp och hur mycket mer du behöver betala innan du får frikort.