Avgifter

Det är Region Stockholm centralt som beslutar om avgifter för besök på närakuten. Alla närakuter i Stockholms län har samma avgift.

Ny avgift 2024

Region Stockholm har beslutat höja avgiften för besök på en närakut till 375 kronor från och med 1 januari 2024. Samtidigt höjs gränsen för frikort till 1 400 kronor. 

Du som har frikort, eller är under 18 år eller över 85 år, betalar inget för besök på närakuten.

Du som har frikort eller är under 18 eller över 85 år betalar inget för besök på närakuten. För alla andra kostar ett besök 375 kronor och högkostnadsskydd för sjukvård gäller. 

Betala gärna med kontokort. Har du ett frikort så gäller det som betalning. Behöver du bli röntgad eller undersökas med ultraljud så tillkommer en avgift för det.

Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskyddet betyder att du under ett år inte behöver betala mer än 1 400 kronor för sjukvård. Om du inom ett år når upp till högkostnadsbeloppet får du frikort.

Föräldrar som har flera barn under 18 år i sin vård får en avgiftsbefrielse när kostnaderna för barnens patientavgifter tillsammans kommer upp i 1 400 kronor.

I Stockholms län registreras dina avgifter elektroniskt. Både frikort och högkostnadskort är elektroniska. 

Läs mer om högkostnadsskydd - 1177.se 

Bedrägeriförsök

Det har hänt att patienter har utsatts för försök till bedrägeri. Observera att vi aldrig uppmanar någon att sätta in pengar för läkemedel eller behandling på ett bankkonto. Får du en räkning från vården sker det alltid via pappersfaktura.

Om du misstänker bedrägeri rekommenderar vi dig att be om namn och telefonnummer till den som ringt dig. Ring sedan upp den närakut du varit hos och kontrollera om samtalet verkligen kom från någon hos dem. Visar det sig vara ett försök till bedrägeri uppmanar vi dig att göra en polisanmälan.

Senast ändrad 2024-01-02