Studenter

Vill du få möjlighet att förankra dina kunskaper i akutsjukvård? Då ska du ta chansen att göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Vi tar emot studenter inom olika vårdyrken.

Sex av närakuterna i Region Stockholm drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO. Vi erbjuder dig som student en god möjlighet att lära dig mer om handläggning av patienter som kräver akutsjukvård men som inte behöver akutsjukhusens mer avancerade resurser.

Det kan vara frakturer, sårskador, akuta buksmärtor, andningssvårigheter, svullen extremitet (misstänkt DVT), akut näsblödning och mycket annat. Våra patienter kan oftast gå hem färdigbehandlade från närakuten.

Närakuter SLSO ger dig en god introduktion till Stockholms akutsjukvård och är en lärorik placering. Du som studerar till något av nedanstående yrken har möjlighet att göra din verksamhetsförlagda utbildning hos oss. 

  • Sjuksköterskor
  • Specialistsjuksköterskor
  • Röntgensjuksköterskor
  • Undersköterskor
  • Läkare
  • Specialistläkare
  • Medicinska sekreterare

Som student hos oss kommer du tillsammans med handledare att delta i vår dagliga verksamhet i team med flera olika professioner och specialiteter.

Vill du vara med?

Du som är nyfiken på en verksamhetsförlagda utbildning hos oss, kontakta samordnaren på din högskola/skola. De hjälper dig att se över möjligheten till en utbildningsplats hos oss.

Du behöver lämna in ansökan till din högskola/skola senast 15 mars för höstterminen och 15 november för vårterminen.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss!

Så tycker tidigare studenter

Under läsåret hösten 2020 - våren 2021 tog våra närakuter emot 122 studenter. Här kan du läsa vad de har tyckt om sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss.