ST-läkare

Vill du få möjlighet att öka dina kunskaper i akutsjukvård? Då ska du ta chansen att göra din sidoutbildning hos oss.

Sex av närakuterna i Region Stockholm drivs av Stockholms läns sjukvårdsområde. Vi erbjuder dig som är ST-läkare i allmänmedicin en god möjlighet att lära dig mer om handläggning av patienter som kräver akutsjukvård men som inte behöver akutsjukhusens mer avancerade resurser. Våra patienter kan oftast gå hem färdigbehandlade från närakuten.

Det här gör du hos oss

På närakuten kommer du att bedöma vuxna och barn i alla åldrar som har olika typer av akuta sjukdomar eller skador. Det kan vara frakturer, sårskador, akuta buksmärtor, andningssvårigheter, svullen extremitet (misstänkt DVT), akut näsblödning och mycket annat.

Vi erbjuder dig en kvalificerad introduktion och en mycket välfungerande handledning av våra fast anställda specialistläkare, framför allt inom allmänmedicin men även inom internmedicin och akutmedicin.

Vårt uppdrag är främst att avlasta sjukhusens akutmottagningar. Verksamheten på närakuten kan jämföras med den akutvård som sker på vårdcentraler i andra delar av landet, kanske främst i glesbygd.

Närakuten ger dig en god introduktion till Stockholms akutsjukvård och en lärorik placering inför sidoutbildning på akutmottagning.

Välkommen

Är du intresserad? Be din studierektor att boka in dig för sidoutbildning på någon av våra närakuter.

Har du frågor till oss så finns kontaktuppgifter till våra ST-ansvariga för respektive närakut på ST-forum.

Så tycker tidigare ST-läkare

De senaste 12 månaderna har drygt 50 ST-läkare randat sig på någon av våra närakuter. Här kan du läsa vad de har tyckt.

Förmåner

Här kan du läsa om några förmåner du har när du arbetar som läkare på någon av våra närakuter.